Note : Các bạn nữ nhỏ người có thể mặc style rộng giấu quần/ oversize